Vytváranie mapových podkladov.

Plne farebná ortofotomapa je kartografické dielo, ktoré vzniká prekladaním leteckých snímok. Výsledok je mozaika veľkej presnosti v reálnych farbách. Takto vieme presne zachytiť stav zemského povrchu v čase snímkovania. Takáto mapa má vysokú informačnú hodotu.
Využitie takýchto máp môže byť napríklad:

  • monitoring prostredia
  • využite vo verejnej správe (mapy dedín, miest..)
  • podklady pre inžiniersku činnosť
  • vizualizácie rôznych projektov
  • podpora geodetickej činnosti
  • a mnoho ďalších využití...